Tí, ktorí nemôžu prísť osobne, môžete sledovať piatkový aj sobotný program on-line.


Online Piatok Online Sobota

Tento rok máme pred sebou 30. ročník Piesne v službe evanjelia. Tridsiaty ročník je príležitosťou na výnimočnú oslavu. Chceme spolu s vami všetkými, ktorí ste zažili, alebo vystúpili na nejakom ročníku PSE, oslavovať. Chceme spolu s vami oslavovať Boha. Boha Stvoriteľa, ktorý všetkému dáva život. Boha Otca, ktorý všetko udržiava v pohybe. Boha, ktorý všetkému dáva trvanie a Ježiša, ktorý všetko privedie k slávnemu koncu, aby začal niečo nové, čo už nebude trvať tridsať rokov, ale celú večnosť, pretože už nebude dôvod na žiaden koniec.


PS:e prešlo rôznymi fázami svojho života. Tá posledná je zameraná na službu, na vzájomnú inšpiráciu a motiváciu k službe. Službu vnímame ako jeden z najmocnejších spôsobov ako tomuto svetu prinášať evanjelium rôznymi spôsobmi. Preto tridsiaty ročník PS:e bude veľmi inšpiratívny. Jednak skúsenosťami zo služby a jednak Slovom, ktoré bude mocné a od nášho Nebeského Otca.


Tak ako vždy, PS:e je pre každého, pre akýkoľvek ročník, pretože len tak Ho môžeme všetci spolu oslavovať. Poznačme si 30. máj do svojich kalendárov. Napíšme si do kalendára na tento deň veľkú číslicu 30 a stretneme sa na spoločnej oslave nášho Nebeského Otca. Áno, náš Boh je jediný, ktorý si zaslúži byť oslavovaný a vyvyšovaný. Príďme Ho v sobotu 30. 5. 2015 spolu oslavovať. A dovtedy, deň čo deň, Oslavujme Ho! - svojim životom, svojou službou a vo svojom srdci.


Za organizačný tím PS:e 2015


František Kolesár

"Oslavujte Hospodina zástupov, pretože Hospodin je dobrý, jeho milosť trvá naveky" (Jer 33,11)

Pohľad späť


Keď sa po dlhom úsilí mohla začať prestavba židovského domu smútku v Banskej Bystrici na modlitebňu cirkvi adventistov, sestry a bratia prejavili nadšenie a obetavosť, vďaka ktorým sa tento plán veľmi rýchlo zrealizoval. Neúnavná snaha ďalej pokračovala vydávaním svedectva, modlitbami, verejnými prednáškami a hudobno-slovnými programami, ktorých sa zúčastnilo mnoho nových priateľov.

V tejto úžasnej dobe Duchovného oživenia, krstov a služby, Boh podnietil svojim Duchom sestru Máriu Muráňovú k novej myšlienke, zameranej na oslavu a evanjelizáciu. Chcela, aby sa v Banskej Bystrici raz do roka stretli mladí ľudia a ich priatelia pri oslave Boha piesňami a hudbou. V Čechách existovala akcia Veletržní, Brno, zatiaľ čo na Slovensku podobný projekt chýbal. Touto myšlienkou sa rýchlo nadchli aj ostatní bratia a sestry a Boh toto dielo pož ehnal aj napriek tomu, ž e š tá t v tej dobe podobné projekty prísne zakazoval. Takto vznikla Pieseň v službe evanjelia — projekt, ktorý v sebe spája oslavu nášho Spasiteľa s evanjelizáciou tých, ktorí ešte Boha nespoznali.

Nech vás aj dnes Boh vedie k odvážnym plánom, aby ste sa nebáli prekážok, ako sa ich nebáli ani zakladatelia PSE. Prianím Márie bolo, podnietiť ľudí k oslave Boha najlepšie, ako to dokážu. Chcela, aby nás piesne spájali s našim nebeským Otcom, aby nás spájali navzájom ako sestry a bratov, a aby nás spájali aj so svetom, ktorý ešte Boha nespoznal. Áno, nech je každá pieseň Piesňou v službe evanjelia!!!

Ján Muráň

 • PRECO?

  A prečo nie?!

 • AKO?

  Tak hlasno ako sa len dá.

 • KEDY?

  Najlepšie hneď

 • KDE?

  Tu a teraz

 • OSLAVUJME HO
  • Oslavujme Ho spomienkami

   Piatok večer – modlitebňa CASD, Rudlovská cesta 37
   19:00 – 20:30
   Rozhovor so zakladateľmi PSE o minulosti a budúcnosti PS:e
   Moderátor A. Joachímová a F. Kolesár
   Hostia:
   Ján Muráň
   Karol Badinský
   Štefan Turóci
   Ján Hanko
   a
   Gospel Harmony

  • Oslavujme Ho v službe

   Sobota rano – aula SZU, Bernolákova 2
   9:30 – 10:30
   Retro Worship Andante
   Skúsenosti zo služby

  • Oslavujme Ho Slovom

   11:00 – 12:00
   Worship Mláka
   Slovo Filip Soos

  • Spoločný obed pre všetkých účastníkov

    

  • Oslavujme Ho piesňami

   Sobota poobede – aula SZU, Bernolákova 2
   14:30 – 17:30
   Evergreeny PSE 1984 – 2014
   Workshopy:
   Milosť a služba (R. Loder / J. Turóci)
   Dobrovoľníctvo a služba (F. Kolesár)
   Duchovnosť a služba (M. Fulier)

  • Oslavujme Ho spolu

   Sobota večer – sála GAS, Komenského 18
   20:00 – 23:00
   Deja Vu
   Večer spomienok, rozhovorov, príjemnej atmosféry a dobročinnosti

  • Oslavujeme Ho s radosťou

   Nedeľa – areál GAS, Komenského 18
   (V prípade nepriaznivého počasia budeme v telocvični, nezabudnite si prezuvky.)
   9:30 – 12:30
   Spoločenstvo, čerstvý vzduch, pohyb, radosť a guláš

Adresa // Piatok večer: modlitebňa CASD, Rudlovská cesta 37
Adresa // Sobota doobeda/poobede: aula SZU, Bernolákova 2
Adresa // Sobota večer: sála GAS, Komenského 18
Adresa // Nedeľa: areál GAS, Komenského 18

Mobil // 0905 895 156
info o príspevkoch - Karol Kiš 0904 511 991
info a formulár o strave a ubytovaní
Martina Karasová 0948 502 845